Články

Hodnocení uživatelů:  / 0
NejhoršíNejlepší 

Řád cvičiště

 

I. Název cvičiště
    Jihočeská psí akademie

 

II.  Identifikace provozovatele

   -     Tereza Hladká

   -     Klec 32, Klec, 379 01

   -     IČ 889 04 890

 

III. Odpovědná osoba na cvičišti

   Tereza Hladká

 

IV. Základní pojmy

-        Výcvikář: Osoba pověřená vedením výcviku

-        Zákazník: Jakákoliv osoba účastnící se výcviku se svým psem (psy)

-        Cvičiště: Celá plocha výcvikového areálu včetně budov a zařízení

-        Doprovod: Osoby doprovázející psovoda, které se přímo neúčastní výcviku

 

 

Základní ustanovení

 

1.Doba trvání jedné výcvikové hodiny (60 minut) je pouze orientační. Výcvikář má právo tuto dobu po domluvě se zákazníkem libovolně měnit.

2.Při vstupu na pozemek cvičiště musí být psi uvázáni na vodítko. Uvolněni budou pouze na povolení výcvikáře.

3.Jakákoliv organizační změna bude vždy měsíc předem vyvěšena na internetových stránkách cvičiště i s datem platnosti.

4.Vstup na pozemek je povolený pouze v doprovodu výcvikáře.

 

 

Psovodům (zákazníkům) je ZAKÁZÁNO

 

1.Kouřit, rozdělávat ohně, požívat alkohol a jiné návykové látky v celém areálu cvičiště.

2.Vstupovat se psem bez platného očkování doloženého očkovacím průkazem.

3.Vstupovat s nemocným psem, jehož nemoc může být přenesena na ostatní psy.

4.Vstupovat s háravou fenou po dobu tří týdnů od počátku hárání. Může být udělena výjimka výcvikářem.

5.Používat elektrické obojky, stahovací obojky, ostnaté obojky. Tyto „pomůcky“ nesmí mít pes na krku mimo výcvik, během výcviku a nesmí být ani přinášeny na území cvičiště.

6.Jakékoliv násilné a agresivní jednání vůči svému psovi nebo cizímu psovi v rozporu se zákonem č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

7.Používat jakékoliv překážky (flyball, agility atp.) bez vědomí výcvikáře.

8.Úmyslně ničit zařízení cvičiště nebo narušovat probíhající výcvik.

9.Nechat psa značkovat plot a další vybavení cvičiště.

 

 

Psovod (zákazník) je POVINEN

 

1.Dbát pokynů výcvikáře během výcviku i mimo něj v prostorách cvičiště.

2.Hlídat si svého psa v celém areálu cvičiště. Psovod je zodpovědný za všechny škody způsobené jeho psem.

3.Na první lekci přinést platný očkovací průkaz svého psa.

4.Sledovat pravidelně internetové stránky cvičiště, kde budou vyvěšeny případné změny výcviků.

5.Uklízet po svém psovi exkrementy.

6.Docházet včas na svou výcvikovou hodinu a to řádně oděný pro výcvik.

7.Oznámit výcvikáři jakékoliv nežádoucí chování svého psa.

8.Dodržovat pravidla cvičiště.

9.Nosit sebou motivační předměty a výcvikové pomůcky (určí výcvikář po domluvě se psovodem)

10.Obeznámit s řádem cvičiště všechny osoby, které ho na výcvik doprovázejí (doprovod).

11.V případě, že on nebo jeho pes způsobí škody na majetku JCPA je povinen uhradit částku odpovídající způsobené škodě.

 

 

Rezervační systém JCPA

 

1. Každý zájemce o trénink se před prvním tréninkem musí zaregistrovat na rezervačním systému JCPA, který je dostupný na www.supersaas.cz/schedule/jcpa a nebo přímo ze stránek WWW.JCPA.CZ tlačítko „rezervační systém“

2. Školení na práci s rezervačním systémem absolvuje každý zájemce o trénink přímo na první „uvítací“ hodině.

3. Docházet na tréninky bez předchozí registrace v rezervačním systému a bez samotné rezervace tréninku je možná pouze po domluvě s trenérem. V tomto případě bude muset trenér spravovat rezervační systém za Vás (tato služba je zpoplatněna dle ceníku).

4. V případě, že psovod hodlá zrušit svou rezervaci, musí tak učinit nejpozději 24 hodin před začátkem tréninku. V případě, že nemá přístup na internet, oznámí tuto skutečnost telefonicky trenérovi a ten jeho rezervaci zruší. Psovodovi tak bude navrácena celá částka za trénink zpět na účet.

5. V případě, že se psovod hodlá přihlásit na vypsaný trénink lze tak učinit nejpozději 4 hodiny před začátkem tréninku. V případě, že nemá přístup na internet, oznámí tuto skutečnost telefonicky trenérovi a ten jeho rezervaci vytvoří.

6. V případě, že si psovod zarezervuje místo na tréninku a bez předchozí telefonické nebo e-mailové omluvy nebo zrušení rezervace na trénink nedorazí. Propadá částka za tento trénink ve prospěch JCPA.

7. Pokud bude psovod více jak 6 měsíců neaktivní a JCPA nebude známá skutečnost, zda hodlá pokračovat v navštěvování tréninků. Bude tento psovod vyzván k vyjádření e-mailem. V případě, že nebude ani tak reagovat, bude jeho profil na rezervačním systému smazán a jeho kredit vynulován.

 

Platby za služby a kreditní systém

 

1. Všechny druhy tréninku budou hrazeny formou bankovního převodu na účet 670100-2209759551/6210. 

2. Do zprávy pro příjemce (při platbě převodem) uveďte své celé jméno, kterým jste registrování na našem rezervačním systému.

3. Platbu je možné provést i pomocí složenky.

4. Ihned po připsání platby na účet popřípadě po jiném věrohodném doložení, že platba byla odeslána, Vám bude na našem rezervačním systému navýšen aktuální zůstatek kreditů.

5. V případě, že zaplatíte 1000,- a více bude vám tato částka automaticky navýšena o 10%.

6. Zaplacená částka je již nevratná.

7. Kredity je možné převádět mezi jednotlivými účty.

8. Po 60 dnech neomluvené nečinnosti se kreditní konto automaticky vynuluje.

 

 

 

Závěrečná ustanovení

 

Každý zákazník svou účastí na jakékoliv lekci potvrzuje, že je seznámen s řádem organizace. 

V případě, že zákazník navštívil více jak jednu lekci na cvičišti JČPA pohlíží se na něho automaticky jako na seznámeného s provozním řádem.

 

Poslední změny: 20.9.2012