Metodika

Vzhledem ke zkušenostem s mnoha různými plemeny a psími povahami, absolvováním kurzů, přednášek a seminářů předních odborníků nejen z ČR, ale také ze zahraničí, trénujeme psy pouze a výhradně pozitivními metodami.

 Využíváme metodu pozitivního posilování jak při výchově, poslušnosti, tak při sportech či odstraňování nežádoucího chování. Pozitivní posilování (pozitivní motivaci chcete-li)  je důležité chápat správným způsobem. Jedná se o sofistikovanou tréninkovou metodu a celkovou filozofii vztahu se psem. Nelze se domnívat,  že pokud tu a tam použiji při výcviku pamlsek ihned to znamená, že cvičím pozitivním podmiňováním. Na našem cvičišti se tak setkáte s klikr tréninkem, targetingem, shapingem, přivolávačskými hrami aj., které jsou nedílnou součástí této metody.

 Díky tomuto přístupu se z Vás a Vašeho psa stane sehraná vyrovnaná dvojice. Na základě pevného vztahu plného důvěry se můžete stát úspěšným týmem na poli závodním, ale také můžete získat pohodového rodinného psa. Je jen na Vás, jak naložíte s dovednostmi, které u nás získáte.

Co je našim cílem?

Co nejdéle provozovat a rozšiřovat naši kynologickou školu a pomoci tak co největšímu počtu pejsků a jejich majitelů. V neposlední řadě šířit metodiku tréninku mezi laickou veřejnost a výrazně jim tak usnadnit a zpříjemnit život s jejich psy. Nejsme sběratelé zkoušek, pohárů, diplomů ani jiných podobných ocenění. Ačkoliv se aktivně zapojujeme v mnoha psích sportech a jiných kynologických odvětvích, tak jsme přesvědčeni, že o kvalitě naší práce nesvědčí počet pohárů na poličce, ale počet spokojených zákazníků, kterým jsme pomohli porozumět svému psovi a naučit je tak společně žít...

 

Reference:

- Naši trenéři se pravidelně vzdělávají a mohou Vás tak seznámit s velice efektivními tréninkovými postupy, které používají přední světový odborníci a trenéři
-Tréninková metodika je v JČPA jednotná pro zefektivnění tréninků
- Nikdy neodmítáme zájemce o trénink (na základě plemena, povahy, handicapu atp.) Každý má možnost u nás trénovat a jednotlivé lekce jsou mu přímo přizpůsobeny
- Klademe důraz na individuální přístup a nejedná se pouze o frázi. Naše lekce budou upraveny podle vašich možností a schopností
- Trenéři sportů se v těchto sportech aktivně angažují, ať už jako závodníci, oficiální instruktoři nebo jako rozhodčí